HEM      VECKANS LUNCH      FESTER & KALAS      CATERING      BILDGALLERI      MILJÖPOLICY      KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÅR MILJÖPOLICY
Miljöpolicy för Food Factory T&H AB.

Food Factory har lunch och arrangerar fester i hyrda lokaler belägna i Mölnlycke fabriker. Vi säljer även take awaymat i våra lokaler.
  • Att vi tar hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet. Att följa gällande miljölagstiftning och andra krav är en miniminivå i vårt miljöarbete, och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar ska vi på Food Factory T&H AB:
  • Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet.
  • Vi ska uppmuntra våra gäster att välja miljöanpassade alternativ.
  • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
  • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
  • När vi gör våra inköp så ska vi välja varor och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete som erbjuder miljöanpassade och etiska produkter.
  • Personalen ska tillsammans arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.